12. joulukuuta 2008

Kustantamon kuolinkellot


Sain tänään HYY-yhtymän johdolta naurettavaa postia. Kirjoitin tässä blogissa pari kuukautta sitten tavasta, jolla Gaudeamus veti myynnistä Yliopistopainon julkaiseman teokseni Työttömän kuolema (2005) kustantamon tultua myydyksi Gaudeamukselle ja Helsingin yliopiston jäädessä vähemmistöosakkaaksi. Kantelin tuolloin sensuurista Suomen Kustannusyhdistykselle ja Helsingin yliopiston rehtorille, joka siirsi asian omasta puolestaan HYY:lle.

HYY-yhtymän toimitusjohtaja Heikki Härö selittää 9.12.2008 päiväämässään kirjeessä, että mitään sensuuria ei muka ole ja että teosta on jaeltu yleisen käytännön mukaisesti, vaikka tosiasiat puhuvat aivan toista. Hänen olisi pitänyt olla kuulemassa 8.10.2008 käyty puhelinkeskustelu, jossa Gaudeamuksen kustannuspäällikkö Tuomas Seppä kehotuksestani huolimatta kieltäytyi jakelemasta kirjaani ja veti sen aktiivisella päätöksellä pois myynnistä sekä ilmoitti perusteluksi kirjassa esittämäni tiedepoliittisen kritiikin, jonka takana hän ”ei halunnut seistä”. Tosiasiassa Seppää ei ollut pyydetty seisomaan kirjani takana mutta ei sen päällä eikä edessäkään.

Oman röyhkeytensä Härö puolestaan osoitti vihjaamalla kirjeessään, että teokseni Dialoginen filosofia toisen painoksen (2008) tekijänoikeudet kuuluisivat muka Gaudeamukselle, vaikka uudistetun laitoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaan yksiselitteisesti tekijälle, eikä niitä sido myöskään mikään edellistä laitosta koskeva sopimus. Tässä näette, kuinka pahanilkistä kustantajien ja niiden taustatahojen toiminta on: kantelun aiheena olevaa julkaisua ei haluttaisi pitää saatavilla mutta toinen teos yritetään varastaa ja vetää omiin nimiin.

Olen jo aiemmin kritisoinut Gaudeamuksen julkaisupoliittista linjaa siitä, että se ei kustanna muuta kuin feminististä, naturalistista ja vihervasemmistolaista kirjallisuutta. Pahinta on, että se tämän lisäksi koettaa estää muiden ihmisten rehellisesti julkaisemien kirjojen levityksen. Mielessäni käy kaino toivomus, että ystäväni ja kanssani samalla tavoin ajattelevat lopettaisivat Gaudeamuksen kirjojen ostamisen tähän. Vai haluatteko jatkuvasti lukea noita Marxin virheiden selitysteoksia tai Amerikan pahuutta siunailevia opuksia?