25. tammikuuta 2012

”Avioliitto on Matin ja Mervin”


Tämän päivän (25.1.2012) Iltalehti kuulutti lööpissään ja sivuillaan (2–3), että Niinistön ja Haaviston välille on kehkeytymässä erimielisyyttä homoavioliitoista. No niistähän presidentin pitääkin päättää, aivan niin kuin kansanedustajat määräävät, kuinka kansalaisten täytyy elää ja vanhemmat sen, mitä heidän jälkeläisensä puuhaavat.

Jutussa haastateltiin enemmän Niinistöä, joten teema saattaa olla enemmänkin hänen leiristään lähtöisin. Niinistön mukaan homojen ei pitäisi tunkeutua heteroiden arvoalueelle. Hänessä onkin nyt tyrkyllä juuri sellainen arvojohtaja kuin tässä kirjoituksessani kuvasin.

Minusta tuntuu, että heterot ovat itse riistäneet avioliiton omaksi omaisuudekseen panttaamalla sen pelkästään itselleen. Jos niin on, kyseessä on historiallinen kalkkeutuma ja virhe, joka pitää korjata. Samaan tapaan muitakin virheitä korjataan, jotta yhteiskunta kehittyisi. Toisinaan vähemmistöjen hyväksi on tehtävä enemmistömielipiteiden vastaisia päätöksiä, sillä jos enemmistöt saisivat päättää vähemmistöjen asemasta, vähemmistöillä ei olisi oikeuksia lainkaan. Oikeuden toteutumiseksi on tehtävä oikeudenmukaisuuteen tähtäävän filosofian mukaan eikä kansalaisten mielipiteiden mukaan.

Niinistö koettaa nyt käyttää homoja vipuvartena, jolla hän yrittää erottautua Haaviston mielipiteistä ja luoda ehdokkaiden välille eripuraa. Tämä on sangen huonoa politiikkaa.

Sinänsä ei ole mitenkään ihmeellistä, että joidenkin ihmisten mielestä avioliitto ei voi olla mitään muuta kuin Matin ja Mervin välinen suhde. Heidän mielestään tätä kuvaa ei mikään myöskään saa turmella.

Tämänpäiväisten mielipidetiedustelujen mukaan kaksi kolmesta äänestä näyttää olevan menossa Niinistölle ja yksi kolmannes Haavistolle. Homoavioliittojen kannatus on kuitenkin kansan keskuudessa Haaviston lukemia korkeampi. Uuden Suomen jutun mukaan noin puolet suomalaisista kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja. On siis mahdollista, että Niinistön ilmoitus homoavioliittojen vastustuksesta nostaa Haaviston kannatusta, mikäli tästä kysymyksestä tulee ratkaiseva äänestyskäyttäytymisen kannalta.

Niinistö tuskin tulee ajatelleeksi, että hän saattaa loukata monia heteroita määrittelemällä avioliiton vain heteroiden omaisuudeksi. Monet heterot eivät nimittäin halua, että avioliittoinstituutiota käytetään keppihevosena avio-onnen poissulkemiseen muilta. Sillä he tietävät, että onnellisuus lisääntyy jakamalla eikä sulkeutumalla.

Toinen seikka, jonka vuoksi Niinistö saattaa kannanotollaan vahingoittaa heteroiden käsitystä omasta itsestään ja avioliitoistaan, on se, että hän tulee määritelleeksi avioliittokäsityksen melko ahtaaseen umpioon. Monikaan kansalainen tuskin pitää siitä, että he ovat sellaisen pakkoinstituution ja yhteiskunnallisen kontrollivälineen vankeja, jolle ei ole vaihtoehtoja ja joka ei salli mitään muita variaatioita kuin yhden perinteisen. Vai harrastavatko heterot seksiäkin vain yhdessä asennossa?