1. huhtikuuta 2011

Homoavioliitot pakollisiksi


Oikeusministeriössä valmisteilla olevan lainsäädäntöhankkeen perusteella homoavioliitot saattavat tulla pakollisiksi jo ensi eduskuntakaudella, mikäli tuleva eduskunta hyväksyy esityksen. Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän työryhmän raportissa numero 1032/2011 on nostettu esiin samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisten avioliittojen pakollisuus.

Toteutuessaan avioitumisvelvollisuus koskisi kaikkia homoja, heteroita ja biseksuaaleja, toisin sanoen eri ihmisryhmät saatettaisiin samaan asemaan suhteessa avioliittokysymykseen. Halutessaan osapuolet voisivat valita, solmivatko he siviiliavioliiton vai vihitäänkö heidät kirkolliseen avioliittoon. Virallistetun parisuhteen alaa laajennettaisiin siten, että jatkossa myös eri sukupuolta olevat voisivat solmia virallistetun parisuhteen.

Seurakunnissa uusi aloite on otettu vastaan innostuneesti, sillä homoavioliittojen pakollisuuden arvellaan vähentävän homoseksuaalisuuden toteuttamista yhteiskunnassa. ”Ihmisten ollessa homoavioliitossa synti lakkaa houkuttamasta, sillä seksiin kyllästyy naimisissa ollessaan”, toteaa sisälähetyssihteeri Oona Oma-Auvinen Kirkon tiedotuskeskuksesta.

Myös kristillisdemokraattisessa puolueessa suhtaudutaan myönteisesti homoavioliittojen pakollisuuteen: ”Mikäli homot ovat avioliitossa, kuten heterotkin, kirkko ja poliittinen valta voivat tarkkailla ja valvoa homojen ihmissuhteita yhtä tehokkaasti kuin heteroidenkin”, vastaa järjestösihteeri Keijo Keski-Narkaus Kristillisdemokraattisen puolueen nuorisotyön keskusliitosta.

Merkittävin muutos uudistuksessa on, että homoavioliitot tulisivat pakollisiksi myös heteroille. Vuoden 2012 alusta jokaisen heteron tulisi nimetä henkilö, jonka kanssa haluaa homoavioliittoon. Perussuomalainen puolue tosin vastustaa ajatusta epäillen, että kyseessä on vihreiden yritys kalastella ääniä juuri ennen vaaleja.

Sen sijaan puolue kannattaa itse asiaa: homoavioliittojen pakollisuutta. Piirisihteeri Boris Terskahimowizc perussuomalaisesta puolueesta pitää ehdotusta erinomaisena, sillä kaikkien heteroiden ollessa homoavioliitossa heteroiden ei tarvitse enää kieltää itseltään mitään. Näin torjutaan uhkaavaa homoseksuaalisuutta ja suodatetaan seksiä pois yhteiskunnasta: ”Kun myös heterot ovat homoavioliitossa, kaikki on normalisoitu, eikä homoseksuaalisuus kiihota entisessä mitassa enää heteroakaan.”

Samaan yhtyvät vihreiden Anu Saukkonen, Rkp:n Guy Gullischen, kokoomuksen Hannes Hässinen, vasemmistoliiton Penurias Perälähde, demarien Alexandra Berselius ja keskustan Pellervo Pervola.