13. huhtikuuta 2011

Viimeiset vapaat vaalit


Pitäkää hatuistanne kiinni. Oikeusministeriössä tekeillä oleva eduskuntavaalien uudistus etenee kuin etana limansa avulla kansalaisten orvaskettä ravinnokseen nauttien. Vaalitavan uudistamisesta on puhuttu melko vähän vaalikampanjoiden aikana, ainakin verrattuna siihen, että uudistuksen kautta maata kaivetaan koko demokratian alta.

Uudistukseen sisältyy muutama pieni askel parempaan, mutta monta huonompaan. Parannusta on se, että puolueiden paikat jakautuisivat jatkossa koko maan äänimäärän mukaan. Keinotekoisina ja epädemokraattisina pidetyt uutvaalipiirit eivät tällöin vääristäisi puolueiden voimasuhteita. Myös nykyisin pienissä muutaman kansanedustajan vaalipiireissä on melko korkea näkymätön äänikynnys, joka muodostuu siitä, että saadakseen yhdenkin paikan eduskuntaan puolueen tai vaaliliiton täytyy haalia lähes viisitoista prosenttia äänistä.

Äänikynnysten virittely uuteen järjestelmään onkin täysin turhaa ja demokratian vastaista. Miksi luoda uutta muodollista kynnystä, kun näkymättömän kynnyksen olemassaolo on jo nykyisenkin järjestelmän ongelma? Korkeahkon 3,5 prosentin valtakunnallisen äänikynnyksen ainoana tavoitteena lienee estää kilpailun syntymistä. Vanhat ja väsyneet puolueet eivät usko pärjäävänsä vapaassa kilpailussa eivätkä tietoyhteiskunnassa, jossa ne eivät kykene enää monopolisoimaan informaation kulkua.

Äänikynnyksen kaltaista rajoitusta kukaan ei ole kuitenkaan onnistunut perustelemaan kestävästi. Vaaliliittokielto on toinen tapa estää isojen puolueiden epämiellyttäväksi kokemaa kilpailua.

Muutos 2011 -puolueella on ollut tärkeä tehtävä poliittisessa järjestelmässämme olevien ongelmien osoittajana. Puolue sanoo vaalimateriaalissaan, että suomalainen demokratia on rikki ”ja me korjaamme sen”. Tuli täysin oikeaan paikkaan.

Yhä edelleen valtaan päässeet poliitikot jatkavat suomalaisen demokratian häpäisemistä. Tärkeintä heille on oman valtansa jatkuminen - ei oikeudenmukaisuus. En toivoisi yhdenkään kansalaisen antavan ääntään sellaiselle puolueelle, joka pyrkii edistämään näitä oikeusministeriössä tehtailtavia kansanvallan kavennuksia. Kyllä eduskuntaan pitää päästä äänillä, eikä siihen saa mitään ylimääräisiä kynnyksiä laittaa.

Pienet puolueet ovat rikastuttaneet Suomen eduskuntalaitosta aina. On hyvä, että mukana on ollut esimerkiksi liberaaleja ja että hetkeksi henkiin herätettiin myös kokoomuksen protestiliikkeenä tunnettu Nuorsuomalaiset.

Kokonaisuuden kannalta olisi toivottavaa, että läpi pääsisi nyt myös muutama muutoslainen demokratian puolustaja. Suora demokratia ei ole tietenkään oikea tapa reagoida kaikkeen, sillä jokaisesta asiakysymyksestä ei ole järkevää järjestää kansanäänestystä. Suorien kansanäänestysten merkitys olisikin ennakolta vaikuttava ja ohjaava. Suoran demokratian mahdollisuus parantaisi poliittisten edustajien kuuloa jo päätöksiä valmisteltaessa.

Tietenkin koko demokratian idea on hämäävä. Ensinnäkään kansanvallan toteutuminen ei ole itseisarvo. Sen sijaan politiikan itseisarvo ja päämäärä on ihmisten ja yhteiskunnan hyvä. Siihen ei päästä, jos ihmiset äänestävät erikseen jokaisesta asiakysymyksestä. Kansalaiset kyllästyisivät jatkuvaan äänestämiseen, ja tuloksiksi saataisiin epäedustavia äänestyspäätöksiä, kun purjevenesatamien rakentamisesta kiinnostuisivat vain purjehtijat ja päiväkotien ylläpidosta perheelliset. Toiseksi suora demokratia tekisi mahdottomaksi poliittisen johtamisen. Politiikan ei pidä olla vain ”kansan tahdon” toteuttamista vaan myös linjanvetoa ja vastuun kantamista.

Kansanvallan ongelma Suomessa on tätä nykyä se, että edustuksellinen demokratia ei toimi niin kuin sen pitäisi. Syy löytyy poliitikkojen asiantuntemattomuudesta, populismista ja valtionhallinnon läpinäkymättömyydestä, jonka vuoksi se muistuttaa Supon virastoa. On selvää, että kansanvaltaa pitää lisätä, mutta parhaiten se tapahtuu niin, että edustuksellinen demokratia saadaan toimimaan.

Muutos 2011 ja Piraattipuolue ovat yhden asian liikkeitä. Näillä puolueilla on tosin on niin hyviä ideoita, että niitä toivoisi suurtenkin puolueiden edustavan. Uudet pienet puolueet ovat olemassa juuri siksi, että nykyiset eduskuntapuolueet eivät niin tee.