1. tammikuuta 2008

Uudenvuodenpuhe


Mennyt vuosi oli mahtava ja on tilinpäätöksen aika. Julkaisin viime keväänä uuden kirjan nimeltä Filosofiset viuhahdukset, jossa käsittelin seksin, uskonnon ja politiikan alaan liittyviä ajankohtaisilmiöitä. Teos koostuu viimeksi kuluneiden vuosien aikana Niin & Näin -lehteen kirjoittamistani esseistä, joita täydentää valikoima muita kirjoituksiani. Minulla oli myös kunnia toimia filosofian opettajana Teatterikorkeakoulussa, jossa pidin kolme luentosarjaa ja sain erinomaisen vastaanoton.

Suhteeni niin sanottuun tiedeyhteisöön ja sen eri neuvostoihin ovat viime vuonnakin kehittyneet, lujittuneet ja entisestään syventyneet. Haluan myös jatkaa pyrkimyksiäni näiden suhteiden edelleen lujittamiseksi, kehittämiseksi ja, mikäli mahdollista, virallistamiseksi. Voimassa olevien sopimusten puitteissa korostan omaa akateemista autonomisuuttani ja haluani päättää filosofisista asiakysymyksistä itsenäisesti. Käsityksieni kesken vallitsee vahva yksimielisyys siitä, että juuri tämä on paras tapa luottamuksen ja suotuisan kehityksen aikaansaamiseksi lähialueillani sekä akateemisessa maailmassa yleisesti.

Hyvästelen äskettäin päättyneen vuoden erityisen syvää mielihyvää tuntien voidessani tervehtiä ilolla sitä seikkaa, ettei kukaan julkaissut Niin & Näin -lehdessä Hankamäkeä vastaan suunnattuja vihakirjoituksia. Kahdenvälisissä keskusteluissa sain toisaalta kuulla, että lehden toimituskollektiivi oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan se ei enää julkaisisi omia provokaatioitani, ”ettei Hankamäelle syntyisi liian hallitsevaa asemaa lehden sivuilla”. Nyt, kun uusimmassa numerossa 4/2007 näyttääkin olevan puhemies Jaakko Hintikan aikaansaannoksia esittelevä henkilöjuttu, kaikki on selvää, eikä pelkoa hallitsevasta roolista enää ole. Meneillään olevaa liennytysprosessia sivusta seuraten Hankamäki vastustaa kaikkia imperialistisia pyrkimyksiä sekä taistelee puolueettomuuspolitiikkansa puitteissa alueellisen vakauden, rauhanomaisen rinnakkaiselon ja ystävällisten naapuruussuhteiden kehittämiseksi.

Pyrin jatkossakin edistämään kulttuurivaihtoa erilaisin mietinnöin, nootein, statuutein ja pöytäkirjavaihdoin. Käynnissä olevan viisivuotissuunnitelman toteutumista edistetään alkavanakin vuonna tuloksellisesti. Myös kaupan ja talouselämän piirissä tapahtuneet muutokset ovat olleet progressiivisia. Kirjojeni myynti on edistynyt hyvin, ja niiden saatavuus on pysynyt korkealla tasolla, vaikka ajoittain näistä perushyödykkeistä on esiintynyt kysynnästä johtuvaa pulaa. Kiitän lähimpiä yhteistyökumppaneitani toimitusvalmiudesta ja julkaisujen saatavilla pitämisestä, vaikka kustannusalan kentillä tapahtuneet sisäpoliittiset muutokset ovatkin merkinneet huomattavaa haastetta tulevaisuuden kohtaamiselle. Näiden haasteiden voittamisesta kiitän kuluneiden vuosien aikana saamaani myönteistä kansalaispalautetta. Korkean osaamisen toimijana Hankamäellä on annettavanaan rikastuttava panos suomalaiselle filosofialle ja kirjallisuudelle myös lähitulevaisuudessa.

Ponnisteluista huolimatta maailmasta ei ole pystytty poistamaan sotia, tulvia, myrskyjä, kurjuutta, painovoimalakia eikä sosiaalista eriarvoisuutta. Elämän jatkaminen on korkeasta kustannustasostaan huolimatta ollut silti erittäin suosittua.

Toivotan ystävilleni Onnellista Uutta Vuotta sekä elettyyn elämään liittyvää halua luopua hyvin omintunnoin vanhasta! Toisaalta suhteeni imperialististen sortotoimien harjoittajiin ovat vakiintuneet muuttumattomiksi, ja ne pysyvät horjumattomina myös jatkossa. Kaikille niille, jotka aiheuttavat epäoikeudenmukaisuutta sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien polkemista perättömillä asiantuntija-arvioillaan yliopistoissa, toivotan samaa kuin aiempinakin vuosina: Vihatkaa itseänne niin kuin toisianne.