5. helmikuuta 2008

Ilouutisia


Tänään kansallisrunoilijamme J. L. Runebergin päivänä (hän ei kirjoittanut sanaakaan suomeksi) on jälleen ilahduttavaa huomata, kuinka toiveikkaan näköalan Helsingin Sanomat maalaa tulevaisuudesta. Lehden mukaan vuonna 2020 Helsingin koulujen oppilaista jo neljännes on maahanmuuttajataustaisia! Koska tuohon ajankohtaan on vielä 12 vuotta ja koska peruskouluja käydään seitsemännestä ikävuodesta kuuteentoista, on maahanmuuttajaviranomaisilla enää kolmisen vuotta aikaa järjestää tilanne sellaiseksi, että maahanmuuttajien lapset ehtivät ajoissa kouluun. Tämä tietysti edellyttää, että kouluun menevät lapset syntyvät Suomessa. Toinen vaihtoehto on, että oppilaita virtaa myös ulkomailta, jolloin heidän valmiutensa käydä koulua Suomessa on tosin heikko, sillä he ovat jo oppineet tai oppimassa vieraan kielen.

Hämmästyttävää on, mistä Helsingin Sanomat voi asian tietää etukäteen. Ymmärtävien tieteiden periaatteisiin ei kuulu ennusteiden eli prediktioiden tekeminen vaan postdiktioiden laatiminen eli jälkikäteen tapahtuva tilanteiden havainnoiminen. ”Ennusteen” tekemisessä täytyykin olla kyse politiikasta, jolla todellisuutta pyritään manipuloimaan. Tiedotusväline ei ennusteesta raportoidessaan tai siitä kertoessaan vain välitä tietoa todellisuudesta, vaan se pyrkii aktiivisesti muokkaamaan sitä. Tiedotusvälineen pitää tietenkin raportoida myös ikävät uutiset, mutta ennusteita laatiessaan se on hakoteillä.

Jos ennusteen mukainen tendenssi todella jatkuu, käyvät Saksassa ja Pohjoismaissa esitetyt uhkakuvat kantaväestön syrjäytymisestä toteen parissa vuosikymmenessä. Mikäli kyseinen tapahtumasarja pääsee toteutumaan, kantaväestöt pakotetaan käytännössä väistymään, eikä muutosta voida sen alkuun päästyä enää pysäyttää. Kysymys on palautumattomasta demografisesta prosessista, jonka peruuttamattomuus on verrattavissa napajäiden sulamiseen. Tällaiseen moraalisesti dramaattiseen ja kyseenalaiseen kulttuurievoluutioon ei siis tarvita tuhansia vuosia, kuten geenimuutosten syntymiseen, vaan muutaman sukupolven aikana tehdyt väestöpoliittiset virheet riittävät.

Ulkomaalaistaustaisten lasten suuri määrä verrattuna kantaväestöön johtuu siitä, että nuoret suomalaiset heterot eivät lisäänny tarpeeksi. Syynä siihen on, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmä tukee suhteellisesti paremmin maahanmuuttajia kuin omia kansalaisiaan. Esimerkiksi suomalaiset vanhemmat eivät saa toimeentulotukea lainkaan tässä omistamis- ja yritteliäisyysvihamielisessä sosiaaliturvajärjestelmässämme, jos heillä on vähänkin omaisuutta, kuten auto tai asunto. Sen sijaan kolmannesta maailmasta tuleville maahanmuuttajille järjestetään kaikki ilmaiseksi, sillä heillä ei yleensä ole varallisuutta. Näin ollen heille perustetaan erinomaiset olot lisääntymiseen, kun taas sosiaaliturvajärjestelmämme maksajat eivät pääse hyötymään järjestelmästä läheskään samassa suhteessa – eivätkä varsinkaan rahoitusosuuttaan vastaavassa meritokraattisessa suhteessa.

Oletteko muuten huomanneet, että aina, kun Helsingin Sanomissa on maahanmuuttajamyönteisiä ilouutisia, kirjoittajina ovat erityisesti Kimmo Oksanen, kuten tässä tai Juha Merimaa, kuten edellä viitatussa jutussa. Kun suomalaiset ovat halunneet kerjäläisten poistuvan katukuvasta, on härskiä kuitata asia Oksasen tapaan toteamuksella, että ”saahan sitä haluta”. Minusta tuntuu, että kirjoittaja ei itsekään tiedä, mitä hän sanoo ja miksi. Tuolla toteamuksellaan Oksanen näyttää kommentoivan itse tuottamaansa ajatusta tavalla, jossa yhdistyvät eräänlainen ylimielisyys ja samanaikainen pyrkimys tukahduttaa mieleen nousevaa kritiikkiä pakkovaltaisesti. Kyse voi olla siitä, että vastalauseet hiipivät jo kirjoittajan omaankin tietoisuuteen, mutta hänen täytyy toimituksessa vallitsevan ideologian vuoksi haluta jotain muuta. Ja saahan sitä kirjoittaa.

Entä miksi muslimit saavat haluta Suomessa mitä vain, kuten itselleen pyhitettyjä uimahallivuoroja? Jakomäen uimahalli ”tiedottaa”, että suomalaisilta suljetut vuorot on tarkoitettu ”maahanmuuttajille”, vaikka kyse on siitä, että ne on tarkoitettu nimenomaisesti muslimeille. Jos suomalaiset ryhtyisivät vastaavanlaiseen valikoimiseen, sitä sanottaisiin rasismiksi. Se, että Jakomäen uimahalli pyhittää lauantaisen vuoronsa muslimeille, on samanlaista kuin se, että kaupat ja ravintolat ryhtyisivät pystyttämään ovilleen kieltotauluja: ”vain muslimeille” tai ”vain valkoisille”. Suomalaisilta kielletyt perinteiset lauantaiset uinti- ja saunapäivät ovat nykyajan uimahalliapartheidia. Kun aloitteen olivat tehneet demarinaiset, jotka tällä tavoin veivät jakomäkeläisiltä perusduunareilta sen ainoan uintipäivän, niin Sdp:n kannatus varmaan lähtee rakettimaiseen kasvuun.