1. syyskuuta 2017

”Paperittomat”


Facebookissa ja Twitterissä on piipitetty hallituksen uudesta keinosta puuttua kansalaisten turvallisuutta mahdollisesti uhkaavaan toimintaan. Hallitus aikoo nyt kriminalisoida turvapaikanhakijoiden majoitustoiminnan, jolla yksityiset kansalaiset tai organisaatiot voivat suojella laittomasti maassa olevia.

Kansalaisuuslain uudistus on tervetullut, sillä turvapaikkaa hakeneet ovat kielteisen päätöksen saatuaan ja vastaanottokeskuksista kadottuaan laittomasti maassa.

Tästä johtuu, että palautukset tulisi hoitaa pikakäännytyksinä ja toimeenpanna välittömästi. Ei käy laatuun, että maahan jäädään oleskelemaan valitusprosessin turvin, sillä muutoksenhaku kestää, ja päätökset ovat olleet valtaosin valittajille kielteisiä. Jos valitusviranomainen kumoaisi päätöksiä laajalti, menisi pohja turvapaikkapäätösten tekemiseltä yleensä.

Mikäli kielteisen päätöksen saaneet pääsevät liikkumaan vastaanottokeskuksista, riski kadota on suuri. On tärkeää, että Suomessa asuvien ihmisten ja kotimaassamme toimivien organisaatioiden avustustoiminta laittomien maahanmuuttajien majoittamiseksi ja piilottelemiseksi saatetaan rangaistavaksi.

Toisaalta laittoman maahantulon järjestäminen on jo nyt kriminalisoitu. Koska rikoksessa avustaminen on rikos, tällaisen toiminnan tukemisesta voitaisiin rangaista nykyisenkin lain mukaan, ja lisäksi laki tuntee asiasta törkeän tapausmuodon. Olennaista on, mikä tulkitaan ”järjestämiseksi” ja luetaanko sen alaan myös majoittaminen tai esityksessä viitattu ”piilottelu”.

Internetin mielipiteidenvaihdossa on kiistelty pitkälti siitä, käytetäänkö laittomista maahan tulijoista laittoman vai paperittoman nimeä. Paperittoman käsitettä suosiva vihervasemmisto on vedonnut retoriseen julistukseen, jonka mukaan ”kukaan ei ole laiton”. Tosiasiassa laittomuuden tunnusmerkit täyttyvät perusteilla, jotka Jussi Halla-aho on selvästi tuonut keskusteluissa esille. Suomeen muuttaminen ei ole myöskään ihmisoikeus.

Paperittoman käsite ei ole laittoman käsitettä täsmällisempi. Li Andersson, Dan Koivulaakso ja Veronika Honkasalo ovat toistuvasti väittäneet laittoman käsitteen tavoittavan huonosti, mistä on kyse.

Keskustelijoiden pitäisi ymmärtää, että jokainen käsite on epätäsmällinen ja viittaa aina vain osajoukkoon eikä ole yleispätevä, puhutaanpa tuoleista, pöydistä, miehistä tai naisista. Toisaalta monet käsitteet viittaavat myös tarkoitetun kohteen ohi, kuten juuri paperittoman käsite. Tässä mielessä ”yleistyksistä” tai ”epätäsmällisyyksistä” nuriseminen on turhaa.

Paperiton on esimerkiksi henkilö, jolla ei ole ”papereiksi” sanottuja tutkintotodistuksia tai muuta näyttöä pätevyydestään. Paperiton on myös kokonaan sähköisesti ilmestyvä sanomalehti, ja pörssi on siirtynyt paperittomaan arvopaperijärjestelmään. Henkilöllisyystodistukset puolestaan ovat usein muovia. Paperittoman käsite ei ole laittoman käsitettä täsmällisempi, ja suositan sen hylkäämistä maahanmuuttoa koskevasta argumentaatiosta.

Hallituksen aikeella kriminalisoida laittomien maahanmuuttajien piilottelu suojellaan suomalaisia ihmisiä perusteetta maassa olevilta, alkuperältään selvittämättömiltä ja mahdollisesti terrorismiyhteyksiin liittyviltä henkilöiltä. Tervetullut on myös hallituksen aikomus otattaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön ja mitätöidä kaksoiskansalaisuus niiltä Suomen kansalaisilta, jotka ovat osallistuneet terroristiseen toimintaan.

Tällä hetkellä tilanne on todella huono, sillä Migrin mukaan törkeänkään rikoksen tekeminen Suomessa ei keskeytä turvapaikkaprosessia eikä peruuta tai estä turvapaikan saantia maastamme.

Laittomasti maassa olevien suojelua ajavalla vihervasemmistolla ei saisi olla vahvoja mielipiteitä asiassa, josta sillä ei ole esittää pitäviä perusteluja ja jossa vaarassa ovat suomalaisten ihmisten henki, terveys ja turvallisuus.

Myönteistä Anderssonin, Koivulaakson ja Honkasalon epäilemättä vilpittömässä auttamisen halussa on se, että heidän majoittaessa laittomasti maassa olevia koteihinsa voidaan tukkia vierastaistelijoiden ohituskaistaa kunnan asuntojonoissa ja heikentää perussuomalaisen kansanedustajan paheksumaa ”iskua tuhansia Vantaan asunnottomia kohtaan”.

Turvapaikanhakijoiden onkin hyvä tietää, minne he voivat jatkossa suunnata kulkunsa. On häikäilemätön vääryys suomalaisia ihmisiä kohtaan, että turvapaikanhakijoiden pääsyä kunnan vuokra-asuntoihin helpotetaan suomalaisten veronmaksajien tappioksi sillä perusteella, ”että muslimit eivät radikalisoituisi”.

Jo viikko sitten kohistiin sisäministeriön ehdotuksesta, jonka mukaan ISIS-taistelijoille luotaisiin ohituskaista sosiaalipalveluihin, ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksestä, että laittomasti maassa oleville perustettaisiin parempia palveluja.

Ensin mainittu tarkoittaisi periksi antamista väkivallalla uhkaamisen edessä, ja jälkimmäinen todennäköisesti houkuttelisi maahamme lisää turvapaikkaturismia. Maahanmuuttajien suosiminen suomalaisten veronmaksajien kustannuksella on jo sinänsä väärin, ja se myös loukkaisi perustuslaillista yhdenvertaisuutta polkiessaan Suomen kansalaisten asemaa viranomaismenettelyssä.