24. huhtikuuta 2018

Miten suomalaiset saadaan lisääntymään?


Kommentoin maassamme käynnistynyttä keskustelua suomalaisten heikosta väestönkasvusta muutaman päivän takaisessa kirjoituksessani todeten lisääntymisen olevan hyvin ideologinen asia.

Maahanmuuttajien runsaaseen lisääntymiseen liittyvä etnonationalismi ansaitsee mielestäni arvostelua, sillä maahanmuuton kautta ei tehdä pelkästään työpolitiikkaa vaan valloitus- ja väestöpolitiikkaa, johon liittyvät virheet ovat peruuttamattomia.

Mutta miten saataisiin suomalaiset lisääntymään, mikäli sitä pidetään poliittisena toiveena? Katsotaanpa ensin ydinongelmaa.

Lisääntymistä tapahtuu yleensä heteroseksuaalisessa kanssakäymisessä, jota edeltää kumppaninvalinta. Koska naiset pariutuvat hypergamisesti ylöspäin, eli valitsevat kumppaneikseen itseään paremmin toimeentulevia miehiä, on parinmuodostukselle selvä este, kun hyvin toimeentulevia miehiä ei ole seksuaalisilla markkinoilla riittävästi.

Niinpä lisääntyminen liittyy sukupuolten toimeentuloon (mikä ilmeni myös pikaisesta siirtymisestä miesten aseman tarkastelemiseen käydyssä keskustelussa). Koska naiset määrittelevät vaihtoarvonsa seksuaalisilla markkinoilla miehiä korkeammaksi, miehet kompensoivat tilannetta elättämällä perhettä ja naiskumppaniaan. Tilanne, jossa nainen ylläpitäisi miestä taaten miehen toimeentulon, on naisten mielestä yleensä mahdoton ja johtaisi syytöksiin miesten harjoittamasta riistosta tai hyväksikäytöstä.

Mieluummin naiset antautuvat paremmin palkattujen ja toimeentulevien miestensä ylläpidettäviksi ja rahoitettaviksi, vaikkakin valitellen samalla miesten paremmista asemista ja palkoista sekä tasehäiriön korjaamiseen liittyvästä kaupankäynnistä, jonka tuloksena miesten on nähty ostavan tai omistavan naisia.

Tilanne on kuitenkin kääntynyt nurin, kun hyvin palkattuja ja toimeentulevia miehiä ei ole enää tarpeeksi. Ongelmien ytimessä on siis miesten syrjäytyminen, kurjuus, heikko asema ja huono toimeentulo. Tämä on kuitenkin ongelman ilmenemismuoto, mutta ei selitys tai syy. Syy on miehiin kohdistuvissa vaatimuksissa, joiden vuoksi he eivät kykene ylläpitämään perheitä tai koe kiinnostusta asiaa kohtaan.

Lisääntymiseen liittyvänä pääongelmana eivät ole myöskään ihmisrotujen väliset erot keskimääräisessä älykkyydessä, vaan se, että kaikkien rotujen sisällä näyttävät lisääntyvän etupäässä ne yksilöt, jotka eivät ole kaikkein älykkäimpiä, kuten totesin täällä. Tällöin keskimääräinen älykkyys on vaarassa pudota kaikkien rotujen piirissä. Ongelma on älykkäiden ja uralla olevien naisten kieltäytyminen lastenhankinnasta sekä euripidisen, nekroidisen että mongoloidisen väestön keskuudessa.

Mitä siis tehdä? Vastaus on: miesten asemaa pitäisi parantaa sekä karsia miehiin kohdistuvaa syrjintää, jotta ei kävisi niin kuin Torontossa, jossa eräs beta-uros ajoi muslimien tunnetuksi tekemää metodia käyttäen kymmenen ihmistä kuoliaaksi, ja CBC-News arveli, että kyseessä voisi olla tekijän pettymys häntä hyljeksineisiin naisiin tai kosto menestyville miehille. Jos epäilyt osoittautuvat tosiksi, se paljastaa, miten julmaa naisten vallankäyttö on ja kuinka myös jihadistit tarjoavat metodeja katkeroituneiden käsiin.

Miesten aseman parantaminen voisi tapahtua Suomessa esimerkiksi seuraavasti.

1. Yhteiskunnallisia tukia tulisi siirtää feministisestä naisten etujen edistämisestä miesten aseman parantamiseen työelämässä ja koko yhteiskunnassa.

2. Lukioihin, korkeakoulutukseen ja yliopistokoulutukseen tulisi taata 50 prosentin vähimmäiskiintiöt miehille.

3. Kouluhin ja muihin oppilaitoksiin pitäisi saada opettajiksi yhtä paljon miehiä kuin naisia.

4. Miehisiä toimintamuotoja ja käytäntöjä, kuten autoilua, urheilua, reippautta, sananvapautta, sotilaallisuutta ja huumoristisuutta tulisi edistää yhteiskunnassa.

5. Pitäisi lopettaa miesten henkinen syyllistäminen ja painostus, kuten nalkutus, nälviminen ja länkytys.

6. Seksuaalisen aloitteellisuuden kriminalisoinnit, kuten ”ahdistelu” ja ”avioliitossa tapahtuva raiskaus”, pitäisi poistaa laista, eikä lakiin tulisi sisällyttää lievennyksiä väkisinmakauksen tunnusmerkistön laajentamiseksi tai kriteerien täyttymisen madaltamiseksi, esimerkiksi ”suostumuksen puuttumista”.

7. Ei pitäisi ohjata ihmisiä seksuaalisuuskielteisyyteen, seksin vastaisuuteen eikä aseksuaalisuuteen, kuten Helsingin Sanomissa, vaan olisi lopetettava seksin vaarallistaminen ja siihen liittyvä pihtauspolitiikka.

8. Seksin vastaisen propagandan esittäminen, kuten ”Me toon” kaltaisten hankkeiden esittäminen, pitäisi kriminalisoida vihapuheeksi määriteltynä, ja baarien nurkissa pipo silmillään kaljaa juovia cuck-miehiä pitäisi kannustaa luopumaan mekkoeinariudesta.

9. Myös suomalaisten homojen ja lesbojen lastenhankintaan tulisi kannustaa.

10. Aborttioikeutta tulisi tiukentaa, sillä Suomessa teurastetaan nykyisin noin 10 000 sikiötä (määrä, joka puuttuu väestöpyramidista), ja koska aborttien saatavuuden vaikeuttaminen ohjaisi myös vastuullisempaan seksuaalikäyttäytymiseen.

11. Koska pakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet ovat olleet valtaosin miehiä, pitäisi sukupuolirakennettamme vääristävä maahanmuutto estää, jotta heteromiesten kiristyvä kilpailu naisista ei huonontaisi miesten asemaa nykyistä enempää.

12. Islamin käytännöistä voitaisiin ottaa länsimaissa myös oppia siinä suhteessa, että islam antaa miehille enemmän arvostusta ja turvaa sitä kautta väestönkasvun, tosin vain muslimiyhteisön sisällä.