17. maaliskuuta 2009

Sensuurin Suomi


Päivän kysymys: ”Jaksaisitko lukea Jukka Hankamäen kirjoituksia 666 sivun verran?”

Kirjani Sensuurin Suomi – Filosofisesti korrekteja kolumneja arkipäivän ajatusrikoksista on valmis ja myynnissä.Teille, joita asia mahdollisesti kiinnostaa: opusta voi tilata kaikista Suomessa toimivista kirjakaupoista. Teoksen esite löytyy tästä, ja samalta sivulta teosta voi tilata myös suoraan.

Kirja koostuu tässä blogissa aiemmin julkaisemistani verkkokolumneista. Päätöstäni julkaisemiseen olen perustellut muun muassa täällä ja täällä. Huomattakoon, että noin kolmannes kirjan jutuista on aiemmin julkaisemattomia. Niitä ei ole siis julkaistu sen enempää netissä kuin missään muuallakaan.

Aiheeni vaihtelevat maahanmuutosta feminismiin sekä seksuaalisuutta koskeviin ajojahteihin, mutta kirjoitusten yhteisenä nimittäjänä on sensuurin arvosteleminen. Seuraavassa otteita aihepiireistä:

1) Miksi sananvapaudesta on tullut suomalaisen yhteiskunnan kipukohta?
2) Miksi poliittinen korrektius on uhka tieteelle ja demokratialle?
3) Kuinka ihmisoikeuksiin vetoamalla kavennetaan perusoikeuksia?
4) Miksi ministerit valehtelevat ja missä asioissa?
5) Minkälaisista teoista ”kansanryhmää vastaan kiihottaminen” voi teonteoreettisesti koostua?
6) Miten ajatus ihmisrotujen olemassaolosta poikkeaa rasismista eli rotusorrosta?
7) Miksi kunnianloukkauksista tehtiin peräti 3600 rikosilmoitusta viime vuonna?
8) Miten julkaisukynnyksen aleneminen internetissä edistää totuuden esille pääsyä?
9) Miksi väärät ja virheellisetkin näkemykset pitää voida sanoa ilman rangaistuksen uhkaa?
10) Mitä tarkoitetaan Karl R. Popperin fallibilismilla?
11) Miksi Noam Chomsky puolusti holokaustin kiistäjän oikeutta sanoa asiansa?
12) Miksi sensuroiduista asioista tulee ”kiellettyjä totuuksia”?
13) Miksi vaiennettujen asioiden kannatus lähtee lentoon?
14) Millä tavoin jälkikäteissensuuri muuttuu ennakkosensuuriksi?
15) Miksi rangaistuksen uhka ohjaa ihmisiä itsesensuroimaan ajatuksiaan?
16) Kuinka lapsipornografian estämiseen tähtäävää lakia käytetään keppihevosena ennakkosensuurijärjestelmän luomisessa?
17) Miksi ennakkosensuuria on ehdotettu laajennettavaksi rasismiin, väkivaltaan, tekijänoikeuteen ja uhkapeleihin?
18) Miksi kaiken saa sanoa, kunhan on samaa mieltä viranomaisen kanssa?
19) Miksi yhteiskunnassamme ovat entistä useammin vastakkain kansalaisten ja viranomaisten napit?
20) Miksi julkiselta vallalta murenee legitimiteetti?
21) Miksi viranomaisten pitäisi käyttää ensisijaisesti muita kuin juridisia keinoja kritiikkiin vastaamiseen?
22) Millä tavoin vähemmistövaltuutettu on puolueellinen ja tuottaa epäluottamusta kansanryhmien välille?
23) Miksi vähemmistövaltuutetun toimiston alaan ei lueta seksuaalivähemmistöjen asioita lainkaan?
24) Mitä tarkoitetaan syrjintähierarkioilla?
25) Miksi yksilöiden väliset erot ovat merkittävämpiä kuin etnisten ryhmien erot?
26) Miksi ihmisiä pitäisi arvioida heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa eikä heidän oletettujen ryhmäominaisuuksiensa mukaan?
27) Miksi ryhmäkohtainen arviointi on modernin rasismin muoto?
28) Kuinka puolusteleminen nöyryyttää?
29) Miksi rasismiin on syynä ajattelematon maahanmuuttopolitiikka eikä kansallismielisiksi väitettyjen ryhmien toiminta?
30) Miksi sananvapaus toteutuu nimenomaan ikäviksi koettujen asioiden lausumisessa?
31) Miksi ongelmattomien asioiden sanomiseen ei tarvita mitään vapautta?
32) Miksi vähäisetkin sananvapauden rajoitukset avaavat tien laajemmille sananvapauden loukkauksille?
33) Miksi sananvapaus ei ole toissijainen oikeus vaan tärkeä perusoikeus, josta muiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippuu?
34) Miksi ihmisarvo punnitaan sananvapaudessa (eli mielipiteen- ja ilmaisunvapaudessa)?
35) Miksi lehdistönvapaus (eli median vapaus toimia hallitusvallasta riippumatta) ei toteudu Suomessa?
36) Minkälaista vispilänkauppaa toimittajien ja poliitikkojen välillä vallitsee?
37) Miksi välittävää mediaa ei enää tarvita internetin aikakaudella?
38) Miksi Julkisen sanan neuvosto ei arvostele tiedotusvälineitä, vaan se arvostelee niitä ihmisiä, jotka arvostelevat tiedotusvälineitä?
39) Miksi Suomen Kustannusyhdistys ei ole kirjailijoiden eikä lukijoiden asianajaja vaan kustantajien käsikassara?
39) Kuinka kustantamoissa harjoitetaan sensuuria?
40) Miksi sananvapauden ei pidä olla median oikeutta päättää, mitä julkaistaan, vaan sen pitää olla lähettäjien oikeutta sanoa sekä vastaanottajien oikeutta tietää?
41) Miksi Helsingin Sanomat aliarvioi lukijoitaan tarkoitushakuisella kirjoittelulla?
42) Miksi Yleisradiossa vallitsee edelleen Repo-radion perinne?
43) Miksi Petri Peltonen ja Mikko Ellilä ovat sananvapauden marttyyreita – ja mitä he olisivat ilman sensuuria?
44) Millä tavoin Jussi Halla-ahon ajattelu ja toiminta poikkeavat tai eivät poikkea tavanomaisesta tieteellisestä toiminnasta?
45) Mitä eroa on kriittisellä intellektuaalisella ajattelulla ja sovinnaisella ideologialla?
46) Miksi filosofinen ajattelu ja poliittinen korrektius voivat ajautua vain konfliktiin?
47) Miksi Suomessa ei suvaita intellektuelleja?
48) Miksi valtionhallinnon ja tieteen virkamiehet ovat yleensä pölvästejä?
49) Minkälaista on intellektuelliksi tulemisen sosiodynamiikka?
50) Mikä velvoittaa suomalaisia virkamiehiä haastamaan toisia suomalaisia ihmisiä oikeuteen ajatusrikoksista?
51) Miksi poliittiset näytösoikeudenkäynnit ovat lisääntyneet?
52) Miksi Euroopan unionin jäsenmaihin on säädetty ideologisia lakeja?
53) Mitä vikaa on valtionsyyttäjän toiminnassa?
54) Miksi tietoyhteiskuntapuolueet sekä sähköisiä oikeuksia ja sananvapautta puolustavat järjestöt ovat tulleet elintärkeiksi?
55) Miksi perinteisissä puolueissa ei ymmärretä eikä haluta ymmärtää nykyaikaisesta viestintätekniikasta mitään?
56) Kuinka massamedian aikakausi tuotti yhteisen kansalaisuuskokemuksen, jolla ihmisiä hallittiin?
57) Miksi mahdollisuudet ihmisten manipulointiin joukkotiedotuksen keinoin ovat vähentyneet?
58) Miksi kansanvalta toteutuu nykyään internetissä: vapaassa viestinnässä, mielipiteenmuodostuksessa ja kokoontumisessa?
59) Millä tavoin kansalaisuuden kokemukset, poliittisen osallistumisen mahdollisuudet ja ihmisten subjektiviteetti ovat kehittyneet netissä tapahtuvan vapaan viestinnän ansiosta?
60) Miksi julkinen valta toimii epäviisaasti koettaessaan rajoittaa suoran kansanvallan ja poliittisen osallistumisen muotoja?
61) Miksi demokraattinen poliittinen valta = internetissä tapahtuva viestintä?
62) Kuinka Eurostoliiton viranomaiset saavat sananvapauden katoamaan omilla sosialisminpunaisilla sukkapuikoillaan?
63) Miksi mies sanoo asiat eri tavalla kuin nainen?
64) Kuinka tiedeyhteisö valehtelee itselleen?
65) Mitä on akateeminen sensuuri?
66) Miksi sananvapaudesta kannattaa pitää kiinni?

Teos sisältää blogini 300 ensimmäistä kirjoitusta, ja siinä on 800 lähdeviitettä. Jutut ovat vuosilta 2006–2009.

Mikäli joku tämän kirjan haluaa, se kannattanee hommata kohtalaisen pian. Pahoittelen korkeahkoa hintaa, mutta se johtuu sivumäärästä ja siitä, että teos julkaistiin kovakantisena. Jos lama on jo vienyt rahat, voi aina tehdä hankintapyynnön paikalliseen kirjastoon. Siten myös julkiset varat tulevat käytetyiksi kulttuurisen monipuolisuuden rikastuttamiseen.

Kirjaa voi tilata myös Adlibriksestä. (Joissakin tiedoissa sanotaan virheellisesti, että kirja on pehmeäkantinen, mutta kyllä se on kovakantinen, sidottu ja varustettu suojapaperilla ja kirjanmerkkinauhalla.)

Sarjaan kuuluvat myös pääteokseni Enkelirakkaus (2008) ja tieteenfilosofinen kirjani Dialoginen filosofia (2008) sekä Suomalaisen nykyfilosofian historia (2009).